Navn  Sist endret  Vurdering
Bankavstemming Z-data viser ikke saldo bankkonto f...  2021-11-04  
Aldersfordelt saldoliste stemmer ikke med hovedbok  2020-05-13  
Sende skattemelding på nytt  2019-06-11  
Remittering av kr.notaer  2019-06-17  
Saldoliste med kolonne for 2013 til 2019  2019-08-23  
Rest beløp er ikke i 0, mens ingen åpne poster  2019-09-27  
Feil på saldoliste mellom hovedbok og leverandør/k...  2019-10-16  
Har fått oppdatert bilag som ikke går i 0  2019-10-17  
Skal ha skattemelding årsmoms og ikke pr. termin  2019-10-21  
Mva-konti ikke overført til 27400 i forbindelse me...  2019-11-13  
Snu bundter som er periodisert automatisk  2019-11-13  
SAF-T - avgiftskode  2019-11-13  
Betalingene går til feil kontonr.  2019-11-13  
Standard kontoplan SAF-T  2019-11-13  
Får ikke slatt inn bilagsnr. Brukt tidligere  2020-01-08  
SAF-T og Periodeisering  2020-01-08  
Saldo på åpne poster stemmer ikke med saldo på kun...  2020-01-10  
Endre Hovedbokskonto på leverandørtransene  2020-01-13  
Hvordan unngå å se gamle prosjekter ved oppslag  2020-03-20  
Får utvalg på Prosjekt når det skal være utvalg på...  2020-03-25  
En klient får ikke likt bilagsnr på reskontroen og...  2019-06-06  
Rapport hovedbokstransaksjoner  2019-02-26  
Periodisering (fordeling) under budsjetteringen  2019-03-08  
Skal man periodisere via balansekonto  2019-03-08  
Får beskjed om at heltalls bedriftsvariabler er en...  2019-03-12  
Hvordan få velge hvilke resultatrapportdefinisjon  2019-04-04  
Får en kryptisk melding når jeg går ut av en klien...  2019-04-12  
Få med debitor saldo i sluttoppstilling på saldoli...  2019-04-26  
Saldoliste leverendører kommer kun med oppsummerin...  2019-05-15  
Får ikke angitt fra/til år/per. ved utskr. av resu...  2019-05-22  
Matching av reskontro med valutabeløp  2019-05-22  
Obligatorisk ansvarsenhet forsvinner når fordeling...  2019-05-31  
Visma Business  2019-05-31  
Rapport hovedbokstransaksjoner  2019-02-26  
Får beskjed om at ansvarsenhet ikke finnes på lønn...  2019-01-11  
Hvordan utligne bet. mot fakturaer som er sendt Co...  2019-02-12  
Utlegging av SAF-T filer  2018-09-27  
Oppsett av OCR avtale (def. av KID)  2018-09-20  
Hvordan får foreslått år/periode lik i år ved rapp...  2018-08-13  
Registrerte timer i Byrå er blitt borte  2018-08-01  
Rapportene stemmer ikke etter at de er kopiert fra...  2018-08-01  
Avgifsoppgjør - flytte sperredato  2018-07-04  
Periodisering kredit  2018-07-04  
overføring av regnskap til revisor elektronisk  2018-06-11 Rating
Balanserapporten for 2017 stemmer ikke. Får med re...  2018-05-08  
Betalingsbetingelse purringer  2018-04-23  
Konto-nr serie  2018-04-23  
Differanse på saldoliste mot hovedbok  2018-04-23  
Hva er matchet på leverandør  2018-04-23  
feilmelding fra Autocollect  2018-04-19  
finale årsoppgjør fil fra visma business  2018-04-19  
Avbrutt regenerering av saldoer  2018-04-12  
Visma Business  2018-04-12  
Autoreport komme igang  2018-07-05  
Bunt ført på feil kunde/klient  2018-04-12  
Mangler Bilagsnr. på linje xx  2018-04-10  
Må få oppdatert mva-oppgaven  2018-07-05  
Bank X doble transer  2018-04-05  
Manglende postingkode  2018-04-05  
Standard purregebyr  2018-03-22  
Skattemelding - oppdateres ikke, sperredato flytte...  2018-03-12  
Sende purring via Autoinvoice?  2018-03-12  
Feilmelding ved overføring fra dokumentsenteret ti...  2018-07-04  
Purringer  2018-07-05  
Får ikke skrevet ut Resultatrapport eller balanser...  2018-02-27  
Oppdaterte valutasatser ved oppretting av klient  2018-02-27  
Innlegging av budsjett i VB. Får ikke inn tallene  2018-02-01  
Feilmelding v/sending purring til kunder  2018-01-30  
Avdeling mangler på automatgenererte poster  2018-01-29  
Matching av beløp sendt Visma Autocollect  2018-01-19  
Valutatype i valuta-tabellen. Hva skal være hva?  2018-01-16  
Får ikke oppdatert bunt. Feil Valuteringsdato på n...  2018-01-03  
IF-setningene i formularet fungerer ikke som de sk...  2017-12-19  
Matching av mange poster mot hverandre  2017-12-12  
Hvor lagres SAFT-rapporten  2021-11-23  
Budsjett-tall mangler i Visma Reporting  2017-12-04  
Tjenestekjøp utland - forholdsmessig fradrag  2017-12-04  
IB på saldolisten går ikke i null  2017-12-01  
Avregningsreturen posteres mot konto 9998. Hvorfor...  2017-11-30  
Får ikke ut tall på resultatrapporten  2017-11-15  
Håndtere bilagene tilhørende Sverige i uavbrutt se...  2017-10-09  
Rentenotaer  2017-09-15  
Passivasiden i Balanserapporten vises ikke med neg...  2017-07-27  
Føring av Utførsels-mva fra tolldeklarasjon  2017-06-09  
Hvor legges inn Byrå-navnet som kommer nederst på...  2018-07-05  
Fått ført Leverandørgjeldposteringene på en kosnad...  2017-04-21  
Vedr. flytting av saldo på kontoer  2017-04-06  
Kontoutskrift for leverandører med valuta  2017-04-05  
Får 0 i beløp ved periodisering  2017-04-05  
Mangler org.nr. på Skattemeldingen  2017-04-05  
Velge kunde/leverandør-nummer serie ved opprettels...  2017-03-31  
Hvilke bilagsserier er ledig  2017-03-30  
Aldersfordelt saldoliste leverandører til Excel he...  2017-03-30  
Hvordan kunne spore tilbake transaksjoner som er s...  2017-03-29  
Får ikke oppdatert bunt og ingen feilmalding  2017-03-21  
Resultatkontiene har IB på prosjektrapporten  2017-02-02  
Får ikke ut salget på res.rap.  2017-01-27  
Ønsker å søke beløp med like tall  2017-01-25  
Skrive ut purrebrevene på nytt pga. feil formular  2017-01-05  
Får "Ingen søkerad" ved henting av OCR-i...  2017-01-04  
Ønsker å sette klienter inaktive (ikke se de)  2017-01-04  
Feilmelding under MVA-kjøring  2016-12-06  
Klientavtale mellom bank og Byrå på ny klient i Au...  2016-11-30  
Ved import av bunter havner kostnadselementene på...  2016-11-30  
Bilagsnr. gjentar seg, dvs. teller ikke opp  2016-11-30  
Purringer generelt  2016-11-30  
Får opp feil skjermbilde på en enkelt klient  2016-11-30  
Får ikke lagt inn periode 1 ved periodisering av B...  2016-11-28  
Verdien 2 i Kontobehandling på Hovedbokskontoene  2016-11-28  
Bytte kontonr.  2016-11-14  
Delevis fratrekk for inngående mva  2016-10-11  
Får ikke valgt fra ÅR og Periode i kontoutskrift p...  2016-10-11  
Er det mulig å hente en bunt som er blitt slettet  2016-10-11  
Får ikke skrevet ut fastprisfakturaene  2016-10-03  
Regnskap med avvikende regnskapsår  2016-10-03  
Nulle ut flere poster i reskontroen  2016-09-27  
Få saldoliste over til Excel når man har Excel-ver...  2016-09-19  
Ønsker en Inkasso-kommentar på de åpne postene  2016-09-12  
Endre Purring tekst til Betalingsvarsel  2016-09-12  
IB på konto 2710 tilbake til 2012  2016-09-12  
Ny bruker ser ingen bedrifter  2016-09-01  
Får dobbelt opp på mva-oppgaven etter en manuell k...  2016-09-01  
Kopiere kontoplan fra en klient til en annen  2016-09-01  
Måle prosjekt mot Budsjett  2016-08-29  
Differanse mellom Åpne poster og Saldolisten  2016-08-15  
Hindre at brukere får snu oppdaterte bunter ol.  2016-08-15  
Nytt filformat bank  2016-08-29  
Får ikke opprettet perioder fremover eller et styk...  2016-08-15  
Oppdatere valutakurser kun i en klient  2016-08-29  
Avskrive småbeløp i reskontroen  2016-08-08  
Får feilmelding ved oppslag på åpne poster i bilag...  2016-08-04  
Hvordan finne hvordan et bilag er ført  2016-07-04  
MVA-rapportering når selskapet har annen Egenvalut...  2016-06-29  
Forholdsmessig fradrag og periodisering  2016-06-09  
Får ikke med Salg utenfor avg.området på mva-oppga...  2016-06-08  
Hvorfor blir poster liggene i Åpen post-listen ett...  2016-08-29  
Hvorfor får feltet MVA-differanse i Hovedbokstrans...  2016-06-03  
Åpenpostliste Reporting  2016-05-27  
Visma Business - Utskrift av purringer  2016-05-25  
Visma Business - UB og IB saldo ikke lik i valuta...  2016-07-07  
Hovedbok til PDF  2016-08-29  
Får ikke ut fakturajournal på enkelte klienter?  2016-04-28  
Default Betalingsprioritet  2016-04-11  
Eksport av saldobalanse til Maestro el. annet årsa...  2016-04-11  
Mangler kunder for godkjenning i Internadministras...  2016-04-11  
Endre prosjekt eller avdeling på oppdaterte bilag  2016-07-07  
Får avvik mellom saldoliste kunde/leverandører og...  2016-04-10  
Vedr. opprettelse av ny reskontro-serie for eks. L...  2016-07-08 Rating
Ønsker å oppheve en matching.  2016-03-21  
2 ulike mva-oppgaver innen samme næring  2016-03-21  
Fiskeri mva kommer ikke på mva-oppgaven  2016-03-18  
Låst bunt som ikke lar seg lås opp på vanlig måte  2016-07-07  
Resultatrapporten gir feil saldo på flere konti fo...  2016-07-08  
Hvordan endre standardoppsettet for "fra og m...  2016-04-29  
Legger opp fastprisordrer - linjen forsvinner elle...  2016-07-08 Rating
Får ikke oppdatert bunt. Ingen feilmelding  2016-07-08 Rating
Kontoutdrag  2016-07-08 Rating
Ønsker å starte med renteberegning - rydde i Åpne...  2016-04-10 Rating
Får ikke ført bilag på et driftsmiddel  2018-10-12 Rating
Kontantrabatt ved betaling - automatisk føring av...  2016-03-01  
Skrive purringer til kunder man skylder penger  2016-03-01  
Får ikke egendefinerte tekster ut på kontoutskrift...  2016-02-15  
Søk etter beløp i et intervall  2016-04-10  
Ønsker å trekke tilbake en mva-oppgave som er oppd...  2016-04-10  
Mulig å koble til vedlegg i ettertid på dokumenter...  2016-04-10  
Hvor endres bankkontonr. ved remittering  2016-04-10  
Avstemming av mva / Avgiftsterminjournal. Stemmer...  2016-04-10  
Beskjed om at oms.klasse mangler ved overf fra doc...  2016-04-10  
Avskrive driftsmiddel med flere tillegg  2016-04-10  
Noen res. konti nulles ikke ved årsskifte  2016-04-10  
Får ikke med tekstlinjer på fakturautskriften  2016-04-10  
Mva-oppgaven ble ikke oppdatert og får ikke oppdat...  2016-04-10 Rating
Ekstratekst kommer på bet. uten KID - utfylling av...  2016-04-10 Rating
Mulig å legge til et skannet dok. til et bilag i b...  2016-04-10 Rating
Overgangt til avvikende regnskapsår  2016-04-10 Rating
Matcher ikke OCR-innbet. etter at fakt.nr. er blit...  2016-04-10 Rating
Mangler IB på utskrift balanse  2016-04-10 Rating
Ser ikke timene til den nyansatte i timereg.  2016-04-10 Rating
Hvordan legge ut factoringfile på nytt?  2016-04-10 Rating
Etterregistrert prosjektnummer på hovedbokstransak...  2016-04-10 Rating
Hvordan få systemet til å skille mellom kunde, lev...  2016-04-10 Rating
Simuleringsbilag og valuta  2016-04-10 Rating
Oversikter over lisenser og hva som er brukt  2016-04-10 Rating
Omsetning stemmer ikke med bokført mva på mva-oppg...  2016-04-10 Rating
Resultat og balanse rapport på engelsk  2016-04-10 Rating
Kommer ### i bilagsnr. kolonnen ved utskrift av pu...  2016-04-10 Rating
Visma reporting - linjene gjentar seg  2016-04-10 Rating
Hvordan få fakt. tilleggslinjer på Fastpriskunder...  2016-04-10 Rating
Visma posterer ikke mva og fører ikke på hovedboks...  2016-04-10 Rating
Endre avgiftstermin på førte transaksjoner  2016-04-10 Rating
Bunt mangler under "Oppdaterte bunter"  2016-04-10 Rating
Trekke tilbake avskrivninger for å avskrive med an...  2016-04-10 Rating
Import fra kassesystem (generelle importfiler) til...  2016-05-03 Rating
Får ikke valgt intervall for termin/år på MVA-avst...  2016-04-10 Rating
Ønsker egen rekontronr. serie for eks. klientmidle...  2016-05-03 Rating
Får ikke opp kontaktperson i fakturabilde  2016-04-10 Rating
Få skrivemarkøren til å stoppe på avdeling i bilag...  2016-04-10 Rating
Sperre for bokføring i mva-beløp i bilagsregistrer...  2016-04-10 Rating
Ønsker å bytte til nye avdelingsnr. på eksisterend...  2016-04-10 Rating
Kommer ikke ut posteringer på kontoutskrift + 0 på...  2016-04-10 Rating
Tilpasninger SAF-T  2020-04-01