Topp  
Search

Visma lønn - Oppgradering for Altinn kommunikasjon

Sist endret 2019-12-02
Stem her
  -  

Spørsmål

Jeg mottok for et par uker siden en henvendelse om at Visma lønn må oppdateres med ett tillegg for fortsatt kommunikasjon med altinn.  

Ordner dere dette?

  


Svar

Altinn har utsatt innføring av TLS.1.2 til over nyttår.

Det er således ikke behov for oppgradering på grunn av dette.