Rentenotaer

Sist endret 2017-09-15
Stem her
  -  

Spørsmål

Hvordan komme igang med rentefakturering?


Svar

Følgende settes opp:

Administrasjon, Bedriftsparametere, Valuta-tabell:

  • Rentekonto
  • Rentegebyr konto
  • evt. Avrunding av rentefaktura, eks. 0,50

Administrasjon, Bedriftsparametere, Land-tabell:

  • evt. Rentefrie dager
  • Rentemtode=3 (etterskudd etter forfall)
  • Rentesats for bedrift og privat. Sett disse til samme verdi. Eks. 9,25 (jeg vet ikke hva som er tillatt i dag)
  • Min. rente pr. trans. Eks. kr. 10
  • Min. rente pr. nota, eks. kr. 50
  • evt. Rentegebyr

Når dette er satt opp forsøker dere å forhåndsvise en rentenota. Ta en kunde som har transer som medfører rentebelastning.

Test med de ulike formularene som finnes. Dersom dere finner et som passer så bruk det. Hvis ikke må dere få hjelp fra en konsulent til å lage deres.

Dersom dere har ØB-menyene så benytt valget rentenotaer under Kunderapporter.