Stikkord: rentenota  bilagsnummer  bilagsnr 

Rentenota

Sist endret 2018-10-12
Stem her
  -  

Spørsmål

Får ulike bilagsnummer ved generering av rentenota?


Svar

Dette skyldes at de to feltene "rentenotaserie" og "renteinntektserie" i bedriftsopplysningene er ulike.
Sett disse like, samtidig som du påser at feltet "aut.gen.trans.beh" har verdi 2.

Da skal du få en hovedboktrans pr. rentenota og disse vil ha samme bilagsnummer i hovedbok og reskontro - slik revisor liker det.

 

Du må hente frem disse feltene: