Rentenota - rutinebeskrivelse

Sist endret 2018-10-11
Stem her
  -  

Spørsmål

Hei!

 

Jeg har ikke laget rentenota i VB før, og har nå fått dette i oppdrag fra en kunde – hvordan gjør jeg dette?


 

 

 


Svar

Rentenota er egentlig bare en utskrift av et formular. Dette gjør du fra regnskap | kundereskontro. Når du trykker på "print" (forhåndsvisning) så får du frem alle som er klar til renteberegning.

I landtabellen (bedriftsparametre - grunndata - land) har du noen parametre som påvirker renteberegningen - det er mulighet for egen oppsett for de ulike landkodene så stå på 47 (Norge) og angi renteintervall (std. 14 dager) og rentemetode. Det vanligste er å ha rentemetode=1 som er fortløpende renteberegning pr. dag utover forfall, men noen velger også 3 som er pr. dag utover forfall, etterberegnet - dvs. at renter blir beregnet en gang når posten er oppgjort.

Ved utskrift kan du velge om du vil vise betalingshistorikk - er en egen hake, smaksak hva man ønsker å vise. Derom feltet "for sent betalte poster" i bedriftsparametre -reskontro er satt til 4 (som er standard) så tar Visma var på alle for sent betalte poster for mulighet til renteberegning. Dette kan medføre at dere i åpenpostlista har mange gamle poster med restbeløp=0. Disse bør ryddes bort før dere starter med renteberegning slik at du ikke får med poster som er flere år gamle. Det er en egen post i behandlings-menyen her som heter "avslutt post". Marker de som skal avsluttes, evt. sett et utvalg med f.eks forfallsdato < 01.01.18 og restbeløp = 0, marker de som skal ryddes bort og trykk på knappen avslutt post.

Om du ikke er fornøyd med formularet så kan det selvfølgelig tilpasses etter ønske og behov.