Topp Lønn Visma Lønn  
Search
Stikkord: Expence  bruker 

Endre brukernavn etter feil mailadresse

Sist endret 2018-10-12
Stem her
  -  

Spørsmål

En ansatt har blitt lagt inn med feil mail-adresse i Visma Lønn, og dermed blitt opprettet i Visma.net med feil brukernavn. Videre har samme ansatt allerede blitt opprettet manuelt i Visma.net med riktig mail-adresse. Derimot er ikke denne brukeren knytt ansatt nummeret i Visma Lønn. Dette har ført til at brukeren som har Expence knyttet, ikke er aktiv, og vil heller ikke kunne aktiveres av brukeren grunnet feil mail. Ingen av brukerene har noe historikk.


Hvordan får vi endret mailadressen/brukernavn ? 


Svar

Man kan endre mailadresse i Visma Lønn, men dette gjør ingen endring i Visma.net. Prøver man å endre mailadressen i Visma.net til den riktige, vil man få beskjed om at denne adressen allerede er i bruk. Man må derfor "frigi" den riktige mailadressen ført. 

Man må gå inn i Visma.net på den brukeren som er manuelt opprettet og endre mailadressen til eksempelvis en Gmail. Dette for å frigi adressen som den andre brukeren skal ha. Kunden må ha gmailen/hotmail etc. aktiv og tilgjengelig, da de vil motta en mail for å bekrefte endringen. Når dette er bekreftet kan man gå inn på brukeren med feil mailadresse, å endre til riktig. Det er da denne brukeren som skal være brukt og aktivert i fremtiden.