Topp  
Search

Feil ved lønnsberegning

Sist endret 2018-12-10
Stem her
  -  

Spørsmål

Får følgende feilmelding ved lønnsberegning:

Ukjent LART - ID =0

Sjekk deres klient konfigurasjon


Svar

Feilen kommer når ansatt(e) feilaktig ligger inne med skatteregel "Nettolønn".

Løses ved å endre til skatteregel ordinær.