Navn  Sist endret  Vurdering
Visma.net AutoPay signeringsnøkkel mangler  2019-03-12  
Egiro innbetaling pluss / Innbetaling total  2019-06-17  
Feilmelding convertx ved remittering  2019-08-01  
Signeringsnøkkel mangler i VismaBusiness  2020-03-11  
Får ikke endret filstiene i ConvertX  2018-08-13  
Utenlandsbetaling via Autopay som feiler  2018-10-16  
Remitteringsfiler mangler kreditkonto  2018-07-04  
utenlandske betalinger i autopay  2018-05-22  
Remittering ikke til forfall  2018-04-23  
Avrunding på utgående fakturaer  2018-10-16  
Får ikke delbetalt  2018-04-23  
ConvertX v 4.10.1.0 overføring bank feiler  2018-03-21  
OCR filer fra Nordea filer kommer ikke inn i VB  2018-03-15  
convertX  2018-03-15  
Visma.net Autopay - åpne godkjenningsbildet  2018-10-12  
Kunde byttet mobil, mistet tilgang til å godkjenne...  2018-10-16  
Feil ved mottak - AutoInvoice  2018-10-12  
E-post fra Autopay ved manglende oppdatering  2018-03-13  
oppdatering bankfil  2018-01-08  
Hvordan får bankgebyrer til riktig konto. Havner p...  2016-09-19  
Problemer med ConvertX  2016-09-19  
Ved betaling endres beløpet på fakturaen  2018-07-05  
OCR-fil, finner ikke kredit konto  2016-04-10 Rating
Visma Business - Betalingsformidling ConvertX  2016-04-29 Rating
Problemer ved delbetaling  2016-05-03  
Får ikke lagt inn IBAN på kontonr. i leverandørreg...  2016-04-10 Rating
ConvertX - feilmelding om inf3 - ascii  2016-04-10 Rating
ConvertX - Hente returdata - feilmelding "ing...  2016-04-10 Rating
ConvertX - lisens - bytte fra demolisens til prod....  2016-04-10 Rating
Feilmelding ved betaling på over 100.000 til utlan...  2016-04-10 Rating
Annulere AutoPay betaling  2018-07-05 Rating
EHF feilmelding manglende forfallsdato NONAT-T10-R...  2018-10-12  
<orgnr>@autoinvoice.no - not approved custom...  2018-10-12  
Fakturagebyr og autoinvoice  2018-10-12