Topp Lønn Visma Lønn  
Search
 
Navn  Sist endret  Vurdering
Permisjon fra dato  2020-03-18  
Arbeidsgiverperioden  2020-03-29  
Reg. permittering, Visma Lønn  2020-03-18  
Legge til fast KID nr på fordringshaver (Visma Løn...  2018-10-11  
Avvik terminoppgave og bokført  2018-05-08  
Visma lønn  2018-05-07  
Terminoppgave  2018-05-03  
Opptjente feriepenger spesifisert på prosjekt  2018-04-18  
Royalty og kunstneriske rettigheter  2018-04-16  
Sikkerhetskopi  2018-04-16  
Hvordan Endre termin.  2018-04-16  
Huskelapp  2018-04-16  
Feil på amelding/inntektskombinasjon Visma lønn  2018-10-11  
Hvordan legge inn Kid nr. på Bidragstrekk.  2018-04-16  
Terminoppgave Bankliste har ikke korrekte tall  2018-03-15  
Forhåndsvisning Runtime error 6  2018-03-09  
Refusjoner fra NAV  2017-12-14  
Fagforeningstrekk i % Visma lønn  2018-10-11  
Inntekt er rapportert med feil opplysninger - VL  2019-01-22  
Feilmelding a-melding fri bil - Visma lønn  2018-10-11  
Fjerne fravær  2017-12-14  
Endre brukernavn etter feil mailadresse  2018-10-12  
Feriepeng sluttoppgjør  2016-09-22  
Fast lønn/trekk i VL kommer ikke med  2016-08-29  
Skjul sluttede ansatte i VL  2016-08-29  
Fravær dobler seg - Visma Lønn  2018-10-11  
Visma lønn - Hente skattekort  2016-08-29  
Utbetaling av reise til eigen konto  2016-08-12  
Hjelp til lønn for en som er delvis permittert  2016-08-12  
Slette en bruker og legge til ny Visma Lønn  2016-07-01  
Sykmeldte som har gått over på arbeidsavklaringspe...  2016-07-08  
Visma Lønn henger ved utskrifter  2016-05-03  
Nytt arbeidsforhold , A-melding  2016-08-29  
Opprette avdeling  2016-07-08  
Feriepenger utbet. fra tidl. år  2016-04-28  
Trekk for lån kommer ikke opp på den ansatte  2016-08-29  
Avvik AGA på A-ordning Tilbakemelding  2016-04-28  
Visma lønn hjelp  2016-04-10  
Arbeidsforhold  2016-04-10  
Får ikke logget på Forespørsel | Altinn meldingsbo...  2016-04-10  
Låst record av en annen bruker  2016-07-01  
Ikke inst. lisensfil riktig  2016-08-29 Rating
Opprettelse av Visma lønnsdatabase  2016-05-03 Rating
Endre fastlønn midt i mnd  2016-04-28  
Kommer ikke inn i vl for mange påloggede brukere  2016-06-09  
Forskudd feriedag  2016-07-08 Rating
LT kode 000 - skyldes negativt fereiepengegrunnlag  2016-04-10 Rating
A-ordningen  2016-04-10 Rating
A-melding – tilbakemelding kjente problemer  2016-04-10 Rating
Tips for årsavslutning  2016-04-10 Rating
Årsavslutning og lønnsinnberetningsveiledning 2014  2016-04-10 Rating
Altinn - feilliste lønns- og trekkoppgave  2016-04-10 Rating
Innberetning av firmabil  2016-04-10 Rating
VL Utskrift av personalkort med sluttede  2018-10-12  
Elektronisk kommunikasjon / telefon  2016-04-10 Rating
ARBEIDSSTATUS i Visma Lønn  2018-10-11  
Arbeidsgiveravgift av OTP / AFP  2016-04-10 Rating
Opprette nytt år  2016-04-10 Rating
E-skattekort  2016-04-10 Rating
Personnummer lønnsslipp  2018-10-11  
Endre termin på en godkjent lønnskjøring  2016-04-10 Rating
Refusjon av sykepenger  2016-04-10 Rating
Visma Lønn klient  2016-04-10 Rating
Utskrifter - Terminoppgave  2018-10-11  
Innlegging av skattekort fil - fil mangler  2018-10-11  
Overføre lønn til bank Visma lønn  2018-10-11  
Visma lønn - manglende rettigheter i Altinn?  2018-10-11  
Hente opp en sluttet person i Visma lønn  2018-10-11  
Hvordan sjekke hvilken versjon av Visma Lønn vi ha...  2021-02-10