Navn  Sist endret  Vurdering
Salg av driftsmiddel  2019-01-28  
Vise driftsmiddel-føringen når man står på kontonr  2019-04-04  
Får ikke avskrivning på Dr.middel som ble avskreve...  2019-05-15  
Dirftsmidler det er fortsatt avskr. på etter salg  2019-10-21  
Avskrivninger  2019-12-10  
Saldoliste driftsmidler - forklaring  2020-04-27  
Brukt feil dato ved avskrivning  2018-05-14  
Hvordan utelate driftsmidler som er ferdig avskrev...  2018-03-02  
Salg eller Utrangering av driftsmiddel  2017-11-29  
Driftmiddelrapport  2017-04-07  
Trekke tilbake avskr. for mange driftsmidler i 11...  2017-01-20  
Skal ikke starte avskrivning før om 2 måneder  2017-01-18  
Problemer med avskrivninger etter fusjon av datase...  2016-11-30  
Får ikke ført på et driftsmiddel. Skal reversere n...  2016-11-30  
Registrere nytt driftsmiddel  2016-11-14  
Avskrevet frem i tid og får så endringer på drifts...  2016-09-01  
Driftsmiddel som ikke skal føres som driftmiddel,...  2016-08-15  
Oppsummeringen til slutt på saldoliste driftsmidle...  2016-08-04  
Avskrivning  2016-08-29  
Har fått avskrevet alt for mye på alle driftsmidle...  2016-05-03  
Får ikke kjørt avskrivninger.  2016-04-28  
Salg av driftsmiddel - får feilmelding  2016-03-17  
Hvordan få klargjort et nytt driftsmiddel for avsk...  2016-04-10  
Får feilmelding ved opprettelse/aktivering av nytt...  2016-07-08  
Avskriver fra bruttobeløp og Rapport som viser sal...  2016-04-10 Rating