Topp Lønn  
Search
 
Navn  Sist endret  Vurdering
Visma Lønn     
Huldt & Lillevik     
Lønnspliktsdager ved permittering  2020-04-17  
Inntektsmelding ved permittering  2020-03-18  
Arbeidsgivers retter og plikter  2020-03-18  
a-melding "List index out of bounds"  2018-10-11  
Oppretting av utleggstrekk (skatt)  2018-10-12  
Rapportert på org. nr og ikke virksomhetsnummer  2018-10-11  
Feil virksomhetsnummer  2018-10-11  
feil opptjeningsperiode i VL  2018-10-11  
Lønn - firmabil  2018-03-21  
Får ikke prosjekt på regnskapsbilaget på en lønnsa...  2018-01-29  
Status i oppsigelsestid  2016-07-01  
Feil feriepengeprosent  2016-07-01  
108 feil - A melding  2018-10-11  
A-melding henger og eksportknappen er grå  2016-07-08  
Innrapportere gave til ansatt  2018-10-11  
Får ikke godkjent periode/lønnskjøring  2018-10-11  
Fast lønn/trekk kommer ikke frem  2018-10-11  
Feil ukenummer i Absence  2016-07-08  
Får ikke a-melding retur  2018-10-11  
Fra Organisasjonr til virksomhetsnr  2018-10-11  
Får ikke kjørt a-melding  2018-10-11  
Out of memory  2018-10-11  
Arbeidsstatus ved sykdom u/lønn  2018-10-11  
Elektronsisk lønnsslipper stoppes  2018-10-11  
Fri bil over tre år  2018-10-11  
utlendinger som ikke har fått Dnummer jobber og sk...  2018-10-11  
Feilmelding på "Oppdater skattekortopplysning...  2018-10-11  
Fast lønnsart slettet ved feil  2018-10-11  
A-melding diff- forskuddstrekk  2018-10-11 Rating
Opprette nytt arbeidsforhold  2018-10-11  
Trekkpliktig del av kjøregodtgjørelse  2018-10-11  
Yrkeskoder Mangler  2018-10-11