Opprette adgangsgruppe

Sist endret 2019-11-13
Stem her
  -  

Spørsmål

Vi har tidligere fått oppretta adgangsgrupper som for eksempel Regnskap+Design, er det mye i å opprette ei som heter Innkjøp+Design?

 

 

 


Svar

 
Fremgangsmåte er følgende:
Inn i tabellen Adgangsgrupper via ctrl+O (ole), Tabeller, Felles, Brukere. Velg Adgangsgrupp.
Alt. 1: Bruker VUD.
Skal da velge høyre musetast, behandlin, Opprett adgangsgruppe
Kommer inn i VUD . Opperetter en adgangsgruppe ved å angi navn, lagre og oppdater.
Ut av VUD. Kommer da opp en linje i tabellen Adgangsgrupper med den nye adgangsgruppen.
Alt. 2: Ikke VUD.
Da skal man opprette den nye adgangsgruppen på nederste linje i tabellen. Tast + å Adgangsgruppenr. og angi navn
Nå er adgangsgruppen opprettet og man skal starte med tildeling av rettigheter.
Det gjøres ved å stå på adgangsgruppen og taste høyre musetast, Behandling. Får da flere muligheter, se bilde.
Under tabell-adgang kan man begrense hvilke tabeller denne brukeren skal ha tilgang til.
Under Funksjonsadgang, generelle kommandoer angir du om brukeren skal ha tilgang til å lagre skjermbilder eller ikke, dvs. Design.
Jeg vedlegger også dokumentasjon som er laget til denne bolken i kurset "Avansert Design" som vi har hos oss.