Visma Business åpnes utenfor skjermen

Sist endret 2020-03-11
Stem her
  -  

Spørsmål

Har åpnet Visma Business, men det vises ikke på skjermen. Ser nede på verktøylinja i Windows at programmet er åpnetSvar

I Business versjon 14.10 er følgende endring gjort :

Programmet åpnes med tidligere plassering og størrelse
Visma Business bruker nå den siste vindusstørrelsen og -plasseringen når programmet åpnes.

Dette kan gi noen utfordringer dersom flere skjermer benyttes.

Business åpnes utenfor skjermen

(Gjelder også hjelpefiler)
Problemer ved bruk av flere skjermer.
 
Eksempel:
Jeg har flere skjermer på jobb.
Business åpnes og flyttes vekk fra hovedskjem
 
Starter PC hjemme, hvor jeg ikke har flere skjermer.
Starter Business - oppstartsvindu vises og Business åpnes utenfor mine skjermer
 
Løsning:
Marker Businessikonet på verktøylinja

 
Trykk Alt + <mellomromtast>
Da dukker det opp en meny. Hvilke valg som er tilgjengelig, varierer.
Velg "Flytt" hvis mulig og bruk piltastene til Business dukker opp.
Avslutt flytt ved å taste "Enter"
Hvis ikke "flytt" er tilgjengelig, prøv f.eks gjenopprett