Slette gamle skjermbilder i VB

Sist endret 2020-06-05
Stem her
  -  

Spørsmål

Hvordan får jeg slettet gamle skjermbilder i Visma Business?

  


Svar

Dersom du skal slette et skjermbilde i Visma Business så gjøres det enkelt ved at du går i utforskeren til Visma Business (taster ctrl+O).
Da kan du markere aktuelt skjermbilde og trykke Delete-tasten. Deretter lagre.
Får du ikke gjort det så er det sperret på din bruker noe som bør være tilfelle for alle vanligere brukere.
Da må du i så fall starte Visma med Systembruker.
 
NB! Husk at skjermbilder som er fjernet er det ikke mulig å få tilbake.
Før du evt. starter å fjerne flere bilder anbefaler jeg at du tar en tekstkopi av skjermbildene.
Det gjør du ved å velge knappen for Eksport oppe til venstre.
På valget Fra database skal du velge det øverste valget (antar det heter noe med VBUS).
Sett hake på sortering og marker alle tabellene (linjene) med Vindu...
Velg så Eksporter. Angi et filenavn og Lagre