Flytting av skjermbilder

Sist endret 2016-04-10
Stem her
  -  

Spørsmål

Får ikke tilgang til egen bilder etter at jeg har byttet fra Byrå-lisens til Business-lisens.

Hvordan få tilgang?

 


Svar

Det kan være behov for å flytte skjermbilder utenfor et vindusnummer-oppsett, eks. utenfor Visma Byrå sitt vindusnr.-oppsett.

Det gjøres ved at man først går inn i vindustabellen og oppretter et vindusnr. som er høyere enn det intervallet man skal flytte ut fra. Legger kun inn en linje med det nr. Lagrer.

Deretter åpner man ett og ett bilde. Lagrer det på nytt gjerne med et nytt navn (eks. et punktum etter navnet). Legger det evt. i en egen mappe som også er utenfor det område man ikke skal ha bilder/mapper innenfor. Man angir at dette bilde skal tas med i navigasjonspanelet.

Dersom man har formularer med henvisninger til vinduer må disse vinduene også flyttet og det må legges inn det nye vindusnr. på Oppsettnavn.