Får ikke skrevet ut leverandørliste. Mangler Generalnota

Sist endret 2016-07-08
Stem her
  -  

Spørsmål

Får ikke skrevet ut leverandørliste til skriver, Excel el. Får enten en feilmelding om at formular ikke eksisterer, må koble sammen tabeller riktig el.


Svar

Står i bilde for Vedlikehold leverandører. Det er ikke beregnet for utskrift og i så måte så står knappen for funksjoner på en utskrift som ikke er mulig.

Må velge en liste med leverandørene. Her ble anbefalt ØB sine Leverandørrapporter der Leverandørlisten ligger klar.