Får ikke opprettet et prosjekt da prosjektnr. finnes fra før, men det finnes ikke

Sist endret 2016-04-10
Stem her
  -  

Spørsmål

I tabellen R2, kolonnen RNo, ligger det kun i SQL verdien 6920.
Dette nummeret ble forsøkt registrert fredag, men avbrutt. Verdien er ikke tilgjengelig i VBUS.
Må derfor enten slettes eller gjøres tilgjengelig.

 


Svar

Har en post som ikke finnes i tabellen, men der man får beskjed om at den finnes når man forsøker å opprette posten.

Man kan enten slette denne i SQL ELLER man kan gjøre følgende:

  1. Eksportere hele tabellen til en tekstfile
  2. Editere tekstfilen, dvs. ta bort den posten som mangler
  3. Importere hele tabellen med Erstatt hele innholdet. Må da være systembruker.

Når man gjør dette MÅ man være 100% sikker på at man har fått eksportert hele tabellen.