Lage kopi av klient i Visma Business

Sist endret 2016-04-17
Stem her
  -  

Spørsmål

Vi har en ansatt på opplæring på økonomiavdelingen og lurer på om det er mulig å lage en kopi av alle føringene/ databasen til to klienter og legge de på nytt nummer som han kan prøve seg på og tukle med uten at det går ut over de opprinnelige selskapene.


Svar

Ja, det er mulig å eksportere ut alle dataene og importere de i en ny, øvelsesklient så lenge dere har Klientversjonen og således kan opprette så mange klienter dere ønsker. Dersom det er mye data så tar dette dog ganske lang tid slik at det bør gjøres på en maskin som ikke sperrer for annen jobbing.

Fremgangsmåten:

1. Inn på den klienten dataene skal hentes fra. Velg Eksporter-knappen oppe til venstre. Får opp et dialogvindu. Se at du står på rett firma. Marker alle tabellene i listen, dvs. dra nedover til siste linje er markert. Velg Eksporter. Angi så navnet på den tekstfilen som nå skal lages (må ha plass til å lagre den). Tast Lagre. Maskinen jobber.

2. Inn på den klienten som dataene skal lese inn på. Gå inn som systembruker. Velg nå knappen for Importer oppe til venstre. Får opp et dialogvindu. NB! Sørge for at du nå står på rett klient. Alt som ligger på denne klienten vil bli slettet ved importen. Velg "Erstatt hele innholdet i tabellen" (vises kun hvis du er systembruker). Resten er ok. Tast Lagre (Importer). Velg så riktig Tekst-file (filen fra punkt 1). Nå vil maskinen jobbe helt til at dataene er lest inn.