Opprette nytt selskap på en Ikke Klient-installasjon

Sist endret 2016-08-29
Stem her
  -  

Spørsmål

Hvordan får jeg opprettet et nytt firma i Visma Business når jeg ikke har noen Klientversjon av Visma Business, men har kjøpt til en ekstra klient (firma)?


Svar

Skal legge inn et nytt firma på en Ikke klientløsning.

Få registrert det nye firma hos lisensavdelingen til Visma.
Får da tilsendt en mail med Aktiveringsnøkkelen.
Må så Release lisensnøkkelen (gjøres i lisensoversikten som fås opp ved å taste ? oppe i høyre hjørne)
Starter Visma på nytt. Angir Online Aktivering
Skal nå ha fått inn det nye firma når man taster på «Vis gyldige firmaer» (i lisensoversikten)
Oppretter så firma i Bedrifter og tildeler Bedriftsgruppe