Mulighet for engelske tekster

Sist endret 2016-06-03
Stem her
  -  

Spørsmål

Er det mulig at en/flere av våre medarbeidere kan benytte Visma Business med tekster i et annet språk, eks. engelsk.

 


Svar

Ja, man kan bytte til Engelske tekster (og andre språk) ved å velge knappen Tekster oppe til venstre i Visma Business bilde. Velger pilen til høyre, Tekster og bytter så Språk.

Da vil alle standard-tekster i Visma Business bytte språk, men ingen av de tekstene man har definert om selv eller lagt opp selv.

Dersom man skal få annet språk på disse må det legges opp i Oversettelses-tabellen. Det er mye jobb.