IBAN-nummer blir ikke godtatt

Sist endret 2018-10-12
Stem her
  -  

Spørsmål

Får ikke lagt inn ibannummer på aktør (leverandør).


Svar

Aktøren (leverandøren) må være knyttet til et land hvor land-tabellens behandlingskode er merket av for fritak for denne kontrollen.

Mangler koden land på aktøren antas denne å være knyttet til std land, (Norge i Norge) og her skal det være kontroll.