Leverandørbilde blankes ut ved innhenting fra Bizweb

Sist endret 2016-09-12
Stem her
  -  

Spørsmål

Ved registrering av leverandører, ved opphenting via Bizweb, blir leverandøren “borte” så snart innhentinga er fullført. Det hadde vært en fordel om den nye leverandøren kunne blitt stående på sida da man ofte ikke er ferdig med registreringen.


Svar

I vedl.leverandører står det standard fra Visma at bilde skal åpnes Tomt (+1000 rader som gjelder ved søk)

Når man da legger inn en ny leverandør, dvs. taster + på lev.nr. og angir org.nr. Velger så Bizweb og henter inn data. Da blir bilde blanket.

Løsning: Endret åpning av leverandører fra Tomt til Siste (1000 rader)