Feil i utskrift til Excel. Mister tall som er mer enn 999

Sist endret 2016-11-30
Stem her
  -  

Spørsmål

Lager / Lageroversikt :

Lagersaldo skriv ut til excel. Det ser ut som om det ikke tas med fra og med 4 sifret antall. Se under første screenshot:  samme utskrift, bare skriv ut til PDF

 

 

 

 

 

 


Svar

Som oftest skyldes dette oppsett på maskinen. Ligge ikke i selve Visma.

Systemoppsett, Regionale språk. Sette tusenskilletegn til å være et aktivt mellomrom. Slett det tusenskilletegnet som står der (ser sikkert ut til å være en blank, men er ikke det). tast så mellomrom og lagre. Start Visma op nytt og forsøk.

Jeg har lagt med et eks. på slik det er på min PC