Hvorfor lagertelling

Sist endret 2018-10-11
Stem her
  -  

Spørsmål

Fikk rett før jul en beskrivelse av lagertelling som jeg ser at jeg skulle hatt for lenge siden. Vi har telt varer flere ganger siden vi fikk Visma og dette med regenerering av saldoer har ikke vært noe tema. Hva er konsekvensene av at denne rutinen ikke er kjørt?

 


Svar

Regenerering er ikke noe man bare bør kjøre i forbindelse med lagertelling, men bør uansett kjøres i forbindelse med telling.
I Visma Business (på lik linje med andre systemer) er det mange tabeller (steder) som oppdateres ved lagerendringer. Her kan nevnes Produkttransaksjoner, Beholdingesendringer, Varepartier, Ordrer, Reservasjoner og Lagersaldoer. Av ulike årsaker kan man oppleve at ikke alle tabellen oppdateres hver gang. det kan skyldes brukerfeil, eksterne forhold (brudd), programfeil og lignende.
Konsekvensen eller mer hensikten med Regenerering er å synkronosere alle Lagersaldotabellene slik at de skal inneholde synkrone verdier. Fordelen med å kjøre regenereringen i forkant av Telling er bla. at man ikke korrigerer lageret ut fra feil forutsetninger.
Dersom dere kjører Regenereringen eks. i etterkant av en telling vil man kunne oppleve at enkelte varer får en annen verdi. Da er det denne verdien man skal forholde seg til.
Man bør alltid kjøre en regenerering på aktuelle produkter dersom man er i tvil om lagerverdiene.
Håper dette var en tilfredsstillende forklaring.
 
Notatet for Lagertelling er vedlagt.
 
PS! Være klar over at det finnes tilsvarende funksjon også for Regnskap og Reskontro.