Logg over endringer

Sist endret 2017-08-17
Stem her
  -  

Spørsmål

Hvordan kan man få ut logg på hva som er gjort eks. endring av et felt i en tabell


Svar

Kan ikke se om det er gjort endringer på Bankkontonr. uten at man legger opp en definisjon i tabellen Endringsloggdefinisjon.

Ved å legge opp en definisjon her vil man se alle endringer som matcher med definisjonen. Disse vises i tabellen Bedriftsendringslogg.

Kan her hente inn kolonne for å se hvem som har gjort endringen og hva som er gjort