Får ikke overført alle linjene fra budsjettet i Excel-addin til Visma Business

Sist endret 2018-01-03
Stem her
  -  

Spørsmål

Har lagt inn noen nye linjer i budsjettarket i Excel-addin, men disse kommer ikke over til Visma Business


Svar

Hadde ikke lagt inn Skrivelinjene i bunnen av budsjettarket på de nye linjene i arket.

Her legges inn en linje for hver budsjettlinje som skal skrives til Visma Business