faktura sending feilet til AutoInvoice

Sist endret 2018-10-12
Stem her
  -  

Spørsmål

Se e-post nedenfor ang. endringene vi må gjøre før vi fakturerer.

Hva med kravet – nå kommer verken NO eller MVA med på utgående faktura.

cid:image002.png@01D3CDAA.BC03DAE0

Etter oppdatering av Visma Business er det noen endringer vi må gjøre før vi fakturerer neste gang. Gjelder alle kundene vi fakturerer for.

Gå på Administrasjon – Generelt – Generell info.

Fyll ut feltene Org.nr, EU mva reg.nr og Organisasjonstype.

 

cid:image001.png@01D3CC1F.A55A5710


Svar

Korrigerte org.nr slik at det står MVA bak.
Da skal AutoInvoice gå og alt være ihht kravet