Reservert prosess

Sist endret 2018-10-11
Stem her
  -  

Spørsmål

Hei

 

Skulle bokføre i bilagsregisteringen i VB på bunt nr. 10, men får ikke lov å gjøre noe i bunten. Kommer bare «reservert av prosess nr 8 av__ kl__».

Kan dere låse den opp for meg? – Kunne ikke finne prosessnummeret under aktive prosesser…..


Svar

Logget på og låste opp bunthode og linjer, bilagsserier og arter, kunder og leverandører, samt hovedbok og valutatabellen med ctrl/shift/delete på alle tabelle. Da er alt OK (var en låst prosess uten noe info)