Saldobalansediff i Retura Iris

Sist endret 2018-10-12
Stem her
  -  

Spørsmål

Saldobalansediff i Retura Iris. Jeg har funnet bilaget det gjelder. Hvordan kan jeg få oppdatert i regnskapet med differanse?

 

 


Svar

Må benytte 2 parametre i Bedriftsopplysninger

  1. Feltet debet kredit kontroll. --> dobbeltllikk og se til at merket for  sum debet = sum kredit ikke er på.
  2. Feltet regnskapsbehandl. /rgnskapsbehandl 2 --> Dobbeltklikk.

NB! Feltet Debet kreditkontroll innen periode og samme bunt  kan ikke være avkrysset.
NB! Feltet "Kontroll pr bilag" kan heller ikke være avmerket. --> Lagre endringene.

Nå kan du oppdatere bunten som ligger i ubalanse. Husk å stille parameterverdiene tilbake slik at skjev bilagsoppdatering sperres igjen.