Endre kundens adresse

Sist endret 2018-04-23
Stem her
  -  

Spørsmål

Har endret kundens adresse på kundekortet i internadministrasjonen, men adressen på fakturaen til kunden er fortsatt feil 

 


Svar

må endre på kundeordren også