Kommer ordet Faktura der bankkontonr. skal stå på fakturaen

Sist endret 2018-10-11
Stem her
  -  

Spørsmål

Gjelder for ØB sine standard fakturaformularer som følger med de nyeste ØB-menyene, dvs. fom. versjon 5.

Her kommer ordet Faktura i det feltet der bankkontonr. skal stå. Dette gjelder på ordrer som er mottatt fra Kreatif sin løsning.

Hvorfor?


Svar

I standard formularene til ØB så ligger det en if-test som gjør at man kan kan få presentert et annet bankkontonr. på en faktura enn det som ligger i Bedriftsopplysninger.

Dette kan være aktuelt som avvik på enkelte ordrer. Et slik avvik angis ved å tastet det alternative bankkontonr. i Opplysning 4 på ordren.

Mao. Dersom det legges inn noe i Oppl. 4 på ordren vil det bli skrevet ut i feltet Bankkontonr. i stede for bankkontonr. som ligger i Bedriftsopplysninger.