VISMA Autoinvoice

Sist endret 2016-07-07
Stem her
  -  

Spørsmål

Hvordan man effektivt skal koble seg opp mot fakturamottakere med AutoInvoice.

Hvilke krav er det for å nå mottager via AutoInvoice?

 

 


Svar

For at Visma Business skal nå mottagere, må følgende betingelser være tilstede.

Fra Avsender:
Org.nr på mottager
Bankkonto på mottager(valgfri)

Mottaker
• Må være registrert i ELMA eller DIFI/PEPPOL
• Har en AutoInvoice konto eller er knyttet til en av de operatørene vi har avtale med
Formatet som benyttes ved “roaming” er bestemt i avtalen vi har med mottakers
operatør, og benyttes ALLTID til forsendelse til den operatøren. Det blir opp til den
enkelte operatør og konvertere videre til det formatet mottaker ønsker. Visma sitt
ansvar ender når eFakturaen er ankommer mottakers operatør.
• Ved forsendelse via den offentlige infrastrukturen til DIFI/PEPPOL må MOTTAKER
være registrert i ELMA. (se mer info videre i dokumentet)
• Så sant MOTTAKER ikke ligger i AutoInvoice sin interne “telefonkatalog” må
AVSENDER innhente informasjon om MOTTAKERS eFaktura adresse og Operatørnr.

Dersom mottaker ikke er knyttet til en av de operatørene som Visma har avtale med, kan mottaker registrere seg gratis på Visma AutoInvoice og laste ned e-faktura derfra.

Formater
• AutoInvoice har støtte for:
• E2B
• EHF (det offentlige)
• Visma XML
• Hvis mottaker benytter andre formater utelukker ikke det bruk av AutoInvoice,
, men mottaker må da få konvertert eFaktura meldingen utifra et av følgende
alternativer:
• Via sin egen meldingsformidler(som  da må være en av de vi har roaming avtale med)
• Via lokal tolkeprogramvare