Eksportfil fra VB til Finale årsoppgjør

Sist endret 2018-10-11
Stem her
  -  

Spørsmål

I Visma Business:
Hvordan "legger vi ut" filen som skal leses inn i Finale årsoppgjør?

 


Svar

Eksport til finale gjøres som følger:

Stå på riktig klient og velg eksporter

Deretter velger du "spesialformat" og "Hovedbokssaldoer" og trykker eksporter

Angi hvor du vil at filen skal lagres og hva den skal hete, trykk ok og velg riktig format i neste dialog. Denne filen ligger på katalogen "imp" på programområdet til Visma, dvs. .....visma\business\imp - se eksempel under

Du finner igjen filen for import til Finale på det området som du valgte å skrive filen til.