Hvordan få kundenr., orgnr. og andre tekstfelt som tall i Excel

Sist endret 2018-05-08
Stem her
  -  

Spørsmål

Når man overfører tabeller (rapporter) fra Visma til Excel er det en del kolonner som blir overført som tekstkolonner selv om man har bare tall i disse. Eks. kan være org.nr.

Hvordan kan må få disse over til Excel som tallkolonner?
 


Svar

Tips er å lage en egendefinert kolonne der man tar den aktuelle kolonnen og ganger med 1. Legger så ut denne kolonnen i stedet for den aktuelle kolonnen.

Eks.:

5003    152 [Aktør]    OrgNr-tall    @Kolonne (Org.nr)*1