Stikkord: Purring    e-post 

Purring på mail

Sist endret 2018-07-04
Stem her
  -  

Spørsmål

Kjører Visma Business Byrå V 12.10.0

 

 

En del fakturering sendes på mail.

Jeg ønsker også å purre disse på mail.

Hvilket oppsett må da gjøres?


Svar

Det lå allerede poster som skulle purres skrevet før endring i kunderegisteret i feltet sendemåte for dok.1. Da vil ikke endringen nylig foretatt i kunderegister påvirke postene som skal purres. Man må hente frem kolonnen sendemåte for dok.1 i skjermbildet man skriver purringene, og påføre verdi at purringer skal gå på e-post.