Rapportdefinisjon resultat

Sist endret 2018-10-16
Stem her
  -  

Spørsmål

Har utarbeidet resultatrapport – under korrigering av denne, så får jeg beskjed om at hovedbokskonto 3 eksisterer ikke. Hva er da problemet?


Svar

Når man definerer formel i resultat balanse linje kan men benytte kontogrupper men også en notasjon hvor man angir enkeltkonti ex: #3000+3001  osv.

Det er ikke uendelig antall tegn tilgjengelig i feltet "formel" , maks antall posisjoner er 500 og da bare kuttes innholdet der og om det kuttes med ex:  #3010+#3020+#3  022,
så vil man få feilmeldingen konto nr 3 eksisterer ikke.

Da må innholdet gjøres kortere.