Stikkord: Registrere  nye  kunder 

Registrere nye kunder

Sist endret 2018-10-16
Stem her
  -  

Spørsmål

Ved registrering ev nye kunder ønsker vi  ikke at det bare skal være tillatt med (+) i kundenummerfeltet.
Vi vil ha muligheten til også å taste inn manuellt kundenummer.


Svar

I bedriftsopplysninger er det et felt som heter "bare + i"
Her kan man velge om kundenummer skal være en av de med bare +  eller ikke.

Har men mer enn 1 kundenummerserie definert i kundenummerserietabellen er det naturlig å gå inn i Bedriftsopplysningstabellen, feltet regnskapsbehandling og dobbeltklikke og så huke av for "Benytt kontonr. serie på kundenummer". Da får man velge hvilke kundenummerserie som skal benyttes når man taster + i kundenummerfeltet på aktøren.