Opprette bruker (utvide lisensen med en ekstra bruker)

Sist endret 2018-12-03
Stem her
  -  

Spørsmål

Hvordan utvide lisensen med en ekstra bruker dersom man ikke har VUD-installert?


Svar

Hvorvidt man har aktivert VUD eller ikke ser man ved å gå inn på ctrl+O, felles, bedrifter, systemopplysninger, dobbeltklikk på systemopplysningsbehandling. Står det hake på VUD innlogging?

Må bestille brukeren hos ØkonomiBistand først. Kontakt en av våre kundebehandlere?

Får så tilsendt en mail fra Visma med informasjon om at lisensen er utvidet. Får 2 mailer dersom det er utvidet på Visma Business og Dok.senter.

Start opp Visma Business som systembruker. Inn på ? oppe til høyre. Velg Lisens. Velg så oppdater Online (knappen nede til høyre).

Inn på tabellen Brukere (ctrl + O, Tabeller, Felles, Brukere, Brukere). Legg opp en ny linje med den nye brukeren.

Dobbeltklikk på moduler. Hak av her for det som lisensen har blitt utvidet med, eks. 1 regnskapsbruker.

Her er det i hovedsak følgende 3 grupper av utvidelser:

* CRM - Denne må alltid hakes av. Dersom det kun er en innsynsbruker skal ingen andre haker settes på

* Regnskap, Reskontro og Faktura - disse hakes av dersom utvidelsen er regnskapsbruker (finansbruker)

* Ordre og Innkjøp - Denne hakes av dersom utvidelser er logistikk

Sett så på passord på brukeren. Høyre musetast, behandling, Endre passord. Må ha passord på alle nyere versjoner.

Oppretting i dok.senter må skje på hver klient, mens i Visma Business er nå brukeren opprettet for alle klientene.

Legg brukeren opp i Ansatt-tabellen i Visma Business. Her må det legges inn Brukernavn (lik brukernavnet som ble lagt inn i Brukertabellen ovenfor) og e-postadresse.

Inn i dok.senter. Inn på Verktøy, Brukerrettigheter.

Her skal nå brukeren finnes. Marker i feltet helt til høyre slik at det kommer frem en liten pil. Velg den. Får opp en nedtrekksmeny der man velger Brukerrettigheten.

Dersom man også har utvidet lisensen med OCR-tolk settes hake for det. Lagre.