Visma Business vil ikke starte pga at Lisensiert antall brukere pr modul er overskredet??

Sist endret 2019-01-02
Stem her
  -  

Spørsmål

 


Svar

 
Det meldingen forteller og som er årsaken er at man har gjøre en av følgende:
1. Redusert antall Faktura/Logistikk brukere i lisensfilen. dette kan være gjort tidligere, men slår først til når man oppdaterer med ny lisensnøkkel
2. Har haket av for Ordre, Import ordrer, Faktura under Moduler i Brukertabellen på en eller flere brukere.
Løsningen er å telle opp antall man har hake på for Ordre, Import ordrer, Faktura under Moduler. Sammenligne det antallet med det antallet man har i lisensfilen for Logistikk-moduler. Må redusere haker under Moduler i brukertabellen. Alternativt så tar man bort haker i Moduler så man er sikker. Tester og legger på haker etter hvert som det går bra.