Stikkord: Totrinns  autetifikasjon 

Fjerne totrinns autetifikasjon

Sist endret 2019-02-14
Stem her
  -  

Spørsmål

Totrinnsautenifikasjon er aktivert i Visma.net, men bruker har ikke lastet ned APP-en som gir koden.
Hvordan deaktivere dette når bruker ikke får logget seg inn?


Svar

 
Admin
1. Administrator logger inn i Visma.net Admin
2. Gå til Configuration -> One time emergency codes
3. Klikk på generer engangspassord for denne brukeren (Admin må skrive inn passordet sitt for å bekrefte)
4. Klikk på 'done'
5. Admin gir brukeren engangskoden.
 
Bruker
1. logg inn i visma.net ved hjelp av koden = > (please make sure the 2 code generated during this step is saved)
2. Gå til 'mine detaljer' => Klikk på deaktiver totrinnsaktivering.


Følg instruksjonene som kommer underveis.