Topp  
Search
 
Navn  Sist endret  Vurdering
Visma Business     
Visma Global     
Visma.net     
Lønn     
WEB faktura     
Visma Document Center     
Visma Reporting     
Visma CRM     
Office 365     
Refusjon sykepenger fra NAV  2020-04-16  
Mangler tilleggsopplysninger Bil  2020-05-05  
Feil sluttdato ansatt H&L  2020-05-08  
Hulth & Lillevik Terminoppgaver  2020-05-13  
Endre fravær (permittering) på en ansatt i Visma L...  2020-06-05  
Får ikke registrert ny ansatt/finnes fra før  2020-06-08  
Får ikke frem trekk for ferie i H&L  2020-06-18  
Mangler a-melding retur  2020-06-24  
Hvordan sluttmelde permitterte H&L  2020-09-09  
Ansatt synes ikke i Ansattliste  2020-09-16  
Arbeidsgiveravgift redusert i termin 3  2020-09-25  
A-melding avvist H&L  2020-10-29  
Deler av hurtigmenyen er borte VL  2020-11-10  
Feilm. fødselsdato a-melding etter oppgradering  2020-12-18  
Kto. nr. skatt 2021  2021-03-09  
Endre avsenders e-post lønnslipper HL  2021-03-22  
A-melding korreksjoner feilmelding  2021-04-16  
Feilmelding Event has thrown - Visma Lønn  2021-04-29  
Får ikke registrert 2 personer med samme e post ad...  2021-06-18  
får ikke sendt a-melding må oppgi sluttårsak VL  2021-05-04  
Sykemeldt og ferie samtidig i Visma Lønn  2021-08-18  
Aktiv ansatt vises ikke i ansattliste VL  2021-09-24  
Får ikke renteberegnet kunde  2021-09-24  
Rapportering til pensjonsselskap - Visma lønn  2021-11-16  
OTP - Innrapportering  2021-11-30  
Tjenestepensjon  2022-01-03  
Levere A melding en måned det ikke er utbetalt løn...  2022-02-17  
Dagpenger i påsken  2020-03-23  
Egenmeldinger pga corona  2020-03-29  
Omsorgspenger/sykt barn  2020-03-29  
Viktig info innenfor lønn/skatt vedr tiltak rundt...  2020-04-16  
Feriepenger av dagpenger  2020-04-16  
Reduksjon av arb.g.avg.  2020-03-29  
Ofte stilte spørsmål om koronaviruset og bruk av o...  2020-03-18  
Varselperiode for permittering  2020-03-18  
Omsorgspenger/sykt barn  2020-03-18  
Tvangsmulkt, midlertidig stopp  2020-03-18  
Regjeringens informasjonsside  2020-03-18  
Arb.givers meldeplikt ved permitteringer  2020-03-18  
Feil ved lønnsberegning  2018-12-10  
Gamle ansatte feiler pga. manglende arbeidsforhold  2019-02-04  
felt for arbeidsgiveravgift er grået ut - Huldt &a...  2019-03-12  
KLP og filer fra VL  2019-03-12  
Huldt&Lillevik: Ansatt med D-nummer  2019-03-29  
Feilmelding ved innsending inntetsmelding  2019-04-01  
Access violation feil i H&L  2019-04-09  
Visma lønn har låst seg helt  2019-04-11  
Arbeidsforhold mangler yrkeskode H&L  2019-04-26  
Endre stillingsprosent H&L  2019-05-07  
Trekk feriefravær  2019-06-18  
Feilmelding: Yrkeskode mangler H&L  2019-08-12  
Feilmelding ved reg av arbeidsforhold  2019-08-15  
Endre ansattnummer i Visma Lønn  2019-08-22  
Får ikke sendt a-melding, mangler reg.nr.  2019-09-05  
Visma lønn - Oppgradering for Altinn kommunikasjon  2019-12-02  
Altinn feilmelding 108  2019-12-02  
Overføre på nytt til regnskap  2019-12-02  
Noen ønsker fullt trekk i desember  2019-12-05  
Feilmelding ved "sende betaling" Autopay  2019-12-10  
Slette prosjekt H&L  2019-12-10  
Manglende yrkeskode på styremedlemmer H&L  2019-12-18  
Visma Lønn har hengt seg  2019-12-19  
Låst transaksjon opptatt av bruker - H&L  2019-12-23  
Problemer med H&L - Alle ansatte borte  2020-01-13  
Feil ved kjøring av lagret prosedyre - VL  2020-01-13  
Slette ansatte H&L  2020-01-21  
Ta vekk overf. feriedager  2020-01-21  
Yrkeskoder mangler  2020-01-22  
Glemte å eksportere regnskapsbilag VL  2020-01-31  
Bruker har utgår dato...  2020-02-03  
Avvist a-melding H&L  2020-02-05  
Overføre regnskapsbilag på nytt - VL  2020-02-25  
Feriedgaer tilgode på lønnsslipp VL  2020-03-11  
Elektroniske lønnslipper fungerer ikke  2018-12-18  
A-melding avvist pga virksomhetsnummer  2018-12-21  
Mangler returfil a-melding H&L  2018-11-01  
A-melding stopper/feiler  2018-11-16  
Etterbetaling av lønnsøkning i feriepengemåned?  2019-01-22  
Feilmelding ved generering a-melding  2018-11-29  
Feilmelding a-melding november  2018-12-05  
avslutning av arbeidsforhold VL  2018-10-23  
Brev fra Altinn - Ansatt over 12 mnd uten inntekt  2018-10-23  
Endre mva sats i Visma Business  2020-03-31