Stikkord: vwuser    bruker    business 

Brukeroppsett

Sist endret 2016-04-10
Stem her
  -  

Spørsmål

Visma Dokumentsenter - mismatch med brukere mellom Visma Business og Visma Dokumentsenter
 


Svar

Dette er som regel knyttet til at ansatte i aktørtabellen ikke er synkron med tabellen VW.Users i firmadatabasen på SQL serveren. 
Hvis en ansatt “gjenbrukes” i Visma Business greier ikke systemet å oppdatere tilsvarende i VW tabellen.  Opprettes det en ny bruker er det som regel ikke noe problem.

Typisk at alt ser korrekt ut i Visma Business og i Visma Dokumentsenter med hensyn til brukernavn, navn, e-post, roller etc., men når dokumentet skal sendes på flyt dukker allikevel ikke den ansatte opp i listen. 
Årsaken er da mismatch på tabellene nevnt ovenfor.

Løses enten ved å gå i SQL tabellen og endre brukernavn, eller at vedkommende slettes som ansatt i VB og opprettes på nytt med nytt nummer.