REGELOPPDATERING 2019 | MOLDE

Høstens viktigste oppdateringer innenfor lønn og personal

ØkonomiBistand samarbeider med Visma Software om et regeloppdateringskurs i Molde den 5. desember på Molde Fjordstuer (09.00-16.00).  Pris 4.600,- per deltager inkludert lunsj.

Vi ser på endringene som har kommet i lover og regler i 2019 som alle vil bli berørt av, og vi ser på viktige endringer som kommer i 2020, samt endringer i viktige prosesser for 2020.

Få med deg disse viktige oppdateringene slik at du kan avslutte året korrekt, og bli best mulig forberedt til neste års utfordringer

 

 Agenda:

Regeloppdatering 2019 (teori)

Nyheter innen lønn og personalområdet 2019

 • Varsling
 • Egenmelding
  • Utvidet egenmeldingsordning
  • Drøftingsplikt
 • Pleiepenger - gradering
 • Ny rettspraksis som kan ha betydning for arbeidsgiver
 • Foreslåtte endringer i sykelønnsordningen

Foreldrepenger

 • Nye beregningsregler fra 1.januar 2019
 • Fedrekvote – mødrekvote - fellesperioden
 • 80% dekningsgrad – hvilken betydning får dette ?
 • Prematurfødte barn – nye regler for stønadsperioden med foreldrepenger
 • Digital inntektsmelding
 • Permisjon
 • A-melding – korrekt rapportering

Nyheter 2019 – lønn/skatt

 • Rabatter
 • Personalrabatter
 • Gaver i arbeidsforhold
 • Andre endringer
 • Satser og beløpsgrenser
 • Reise og diett, vilkår for skattefri dekning ved:
  • Dagsreiser
  • Reiser med overnatting

Riktig behandling av ansattes utlegg

 • Reisekostnader
 • Representasjon
 • Velferdstiltak

"Frynsegoder”

 • Firmabil
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Andre fordeler

Hva må du tenke på ved årets slutt?

 • Ferie
 • Sykt barn
 • Avspasering - tidskonto
 • Personalmapper - GDPR
 • Helligdager – rett til lønn og fri
 • «Gjengangere» ved kontroll fra skatteetaten
  • Feil bruk av lønnsbeskrivelser eller sats/beløp
  • Pendlere
  • Lønn opptjent i utlandet
 • Korreksjoner av lønn
  • Når det er utbetalt for mye lønn/godtgjørelse
  • Etterbetaling
  • Forskuddstrekk
 • Lønn og godtgjørelser opptjent i 2019 som utbetales i 2020

Med forbehold om endringer

 Etterutdanning

 • Regnskapsfører: 3,5 timer Skatterett/avgiftsrett. 3,5 timer Rettslære 
 • Revisor: 3,5 timer Skatterett. 3,5 timer Annet

   

MELD DEG PÅ HER

Du mottar dette nyhetsbrevet fordi du er registeret som bruker av et eller flere av våre produkter. Om du ikke ønsker å motta flere utsendelser fra oss, meld deg av denne informasjonen